Eb kedler forsiden
 

Galleri

 

Der er mange forskellige kedeltyper, som for det meste er konstrueret for fyring med et bestemt brændsel, det være sig olie – gas – træ – flis – biobriketter – biopiller – koks.
Dette galleri viser eksempler på forskellige kedelanlæg og forbrændingsmetoder.
V33 anlæg med miljøgodkendt forgasningskedel.
 

 

Forbrændingen forløber i 3 faser.
 • Forbrænding
   
 • Forgasning
   
 • Efterbrænding
   
Denne forbrændingstype skal fyres mod akkumulering
 
Opex kedlen er konstrueret for udnyttelse af varmen ved fyring med pillebrænder.

Kedlen er udrustet med speciallåge for nemt at inspicere og servicere brænderen.
Der er god plads i brændkammereret for at flammen kan udfolde sig.

Kedlen har lang konvektionesdel som effektivt kan konvertere varmen til kedelvandet.
Kedlen kan udrustes med el-patron som sikkerhed for varme.

 

cTcV20 kedlen er miljøgodkendt ved fyring mod akkumulering, automatikken styrer automatisk lagringen af overskudsenergiproduktionen ved fyring med træ. Når bålet er udbrændt henter styringen automatisk den lagrede varme tilbage til kedlen, for videretransport til husets varmesystem.

Ved manglende varme starter den indbyggede el-patron, som sikkerhed for varme og varmt vand.

 

Snit af V20
Rørtilslutninger
 
Røgafgang i top
 
Varmtvandsbeholder
 
By-pass spjæld
 
Keramiske riste
 
El-patron
 
Aftapning
 
Askerumslåge
 
Træklåge
 
Påfyldningslåge
 
Renselåge
 
Instrumentpanel

 

cTc2200 2-kammer kedlen er miljø-godkendt ved fyring mod akkumulering. Automatikken styrer automatisk overskuds-energiproduktionen mellem kedel og akkumulering. Ved manglende varme starter oliefyret automatisk.
cTc 2200 Akk på 500 liter

cTc2200WT snit

cTc280 snit

Arimax240 er en overbrændingskedel for 50cm brænde. Den fungerer også ved en meget lav skorsten.

 

 

Arimax 35 og Arimax 60 topfyres med brænde eller flis. Det er en effektiv under-forbrændingskedel med keramisk efterbrændingskammer.
Kedlerne kan leveres med syrefast brændkammer.

 

 

cTc V25 kedlerne er effektive kedler med indbygget varmtvandsbeholder og shunt for regulering af varme til husets varmesystem. Kedlerne skal fyres mod akkumulering på samme måde som vist med V20 kedlen.

cTc V25FK har omvendt forbrænding med keramiske riste og er miljøgodkendt ved fyring mod akkumulering.
cTc V25FG er forsynet med støbejernsriste. Anbefalet akkumuleringsmængde 1000 – 2500 liter.

EB-opladningssystem lægger automatisk overskudsenergiproduktion på lager i akkumuleringen og trækker den automatisk tilbage i kedlen når bålet er brændt ud.

 

cTc V25FK

cTc V25FG

cTc V25 UBK og cTc UBG har samme brændkammer og skal ligeledes fyres mod akkumulering.
Brændselslængde 60cm.

 

cTc V25UBK

cTc V25UBG

 

cTc 1200

cTc310

Effektiv oliekedel

Effektiv oliekedel med effekt

for 1 og 2 familiehuse

op til 70kW

 

 

Komplet pillebrænderUNIT type ctc EcoFlex, færdig udrusted med
 • Pillebrænder 5-15 kW (20kW)
   
 • El-patron 0-9 kW
   
 • Brugsvandsvarmeveksler
   
 • Motorstyret shunt
   
 • Integreret totalløsning
   

Tilbehør
 • Pillesnegl 1,5 m med motor
   
 • Pillesnegl 2 m med motor
   
 • Pillemagasin 400 liter
   
cTc EcoFlex Komplet pilleunit,klar for tilslutning til:
 • Skorsten
   
 • Varmesystem
   
 • Brugsvandsystem
   
 • El
   
 • Pillemagasin