velkommen til EB KEDLER

Profil / information

EB-kedler har i mange år været leverandør af forskellige kedeltyper og kedelsystemer for fyring med olie-naturgas-træ-koks og biobrændsler til bolig- og industrimarkedet . EB fremkommer gerne med skitseforslag i samarbejde med kvalificeret rådgiver, arkitekt og håndværker, for rationelt kedelvalg og systemopbygning, uanset brændslet som: olie/gas/fast brændsel eller en kombination.

Der kan heri indgå udnyttelse af energi fra sol-vind-varmegenvinding i kombinationer, stort og småt. Produkterne kommer hovedsageligt fra nordiske lande med mange års erfaring i varmeteknik og produktion af kedler og tanke, alt i respekt for anvendelse af komponenter fra andre dele af Europa. Historisk leverede EB-Kedler de første EXO kedler fra Sverige til Danmark i begyndelsen af 50érne I løbet af årene har vi leveret andre mærker som fx Euronom, TMV, Albin, Thermia, Högfors, Dion, Parca, Arimax. Nogle af produkterne eksisterer stadig på markederne og der kan skaffes reservedele til flere af dem.​

​Myndighedernes krav og ønsker om højeste udnyttelse af tilgængelig energi har skabt et marked hvor en kombination af energi fra flere kilder er vejen frem. Varmepumper er som bekendt mest effektive ved lavere temperaturer end traditionel fyring med olie/gas/brænde hvor arbejdstemperaturen i kedlerne typisk er 80 grader C. Solceller på alle tage og marker præsterer enorme mængder af energi, som i stor udstrækning ikke bliver udnyttet tilstrækkeligt. Varmegenvinding fra bygninger som bolig, erhverv og industri er også kilder til overskudsproduktion af energi. ​

Store dele af Danmark er opvarmet med fjernvarme som fremføres i lange rør ud til den fjerneste ejendom med så høj en temperatur at der ikke er risiko for salmonella i brugsvandet.

Omstrukturering og lagring af varme er vejen frem for udnyttelse af de tilgængelige og fremtidige ressourcer.

Fælles for de nævnte “energiske” kilder er at det vil være givtigt i alle tilfælde, hvor der produceres overskudsvarme eller elektrisk energi, at lagre denne overskudsenergi til senere brug.

Da konsekvensen, heraf er at der er tale om en ustabil produktion, som følgende kræver en opbakning, for at sikre den ønskede temperaturer i rum eller til proces.​​

EB-KEDLER’s store sortiment af akkumuleringstanke i mange størrelser, kan sammenbygges til ønsket volumen og udrustes for samtidig at kunne levere både varme og varmt vand og samtidig sikres af en varmekilde på olie/gas/el, som ved en registreret manglende temperatur, startes automatisk og levere den foreskrevne temperatur på vandet til rummet/systemet. 

Akkumulering i kombinationer er en sikker vej frem: for sommerhus, villa, etagebygning og fabrik. EB-tilbyder: Kedler som sikkerhed for fyring med olie/gas fra 55-1900 kW.​

Kontakt os

EB-KEDLER

46 15 13 70

eb-kedler@eb-kedler.dk

Dronningensvej 14 B, 

2000 Frederiksberg

CVR-nummer: 12182600